Search
Close this search box.
FREE SHIPPING ON ORDERS WITHIN THAILAND OVER 3000 BAHT
FREE SHIPPING ON ORDERS WITHIN THAILAND OVER 3000 BAHT

Payment Methods

การชำระเงิน

  • ลูกค้าสามารถชำระออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา

   

  • สามารถชำระผ่านผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

   

     (*ทางผู้รับชำระเงินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

  • Bank/Mobile Internet Banking

    (*ทางผู้รับชำระเงินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)